Optički Internet

Internet je u današnje vreme gotovo neophodna stavka, koja vam omogućava lakše informisanje, učenje, održavanje društvenih kontakata, poboljšava i olakšava poslovanja, produktivnost…

Optički internet je sistem povezivanja na internet pomoću kabla koji daje ne samo bolji protok interneta, nego i pouzdaniju konekciju ka internetu i obrnuto. Optički kabal se dovodi do korisnikove kuće najbližom mogućom rutom od bazne stanice.

Prednosti optičkog interneta:

  • omogućava veliku brzinu, stalnu vezu i stabilniju konekciju
  • ne zahteva dodatne tehničke mogućnosti i komplikovane instalacije
  • nema potrebe za fiksnim telefonom ili antenom koja se kači na krov kuće

Oprema koju Gnet koristi je najnovija vrsta opreme, koja omogućava brzo i lako korišćenje interneta (Ubiquiti Airgrid 23, 27 db, Loco, ruteri… ).

Na raspolaganju su paketi sa javnim statičkim i javnim dinamičkim IP adresama. Potreba za statičkim IP adresama je posebno izražena kod korisnika koji žele da imaju nepromenjivu internet adresu svog računara i kome mogu uvek da pristupe nezavisno od mesta u kome se nalaze.

Za informacije o priključenju i cenama našeg interneta posetite sledeci link.