Ponuda za korisnike sa sopstvenom opremom

Ponuda za korisnike sa sopstvenom opremom

Već posedujete opremu na 5 GHz, pređite na našu mrežu i dobijate 6 meseci 50% veću brzinu na paket koji izabrete.