Oprema za korisnike

U startu poslovanja koristili smo 2.4GHz opremu koja je bila dobrog kvaliteta ali ograničenost broja kanala (14) u tom frekvetnom opsegu je bila presudna za prestanak rada na 2.4GHz. Iako su se zadržali predajnici na pomenutoj frekvenciji neminovan je bio prelazak na 5.8GHz iz jednostavnog razloga, znatno veći broj kanala (80). Za kvalitetan rad je potrebno da postoji razmak između kanala (makar 2 kanala) a na 2.4GHz je očigledna skučenost. Takođe se pojavio veliki broj privatnih rutera na istoj frekvenciji tako da kroz toliku “šumu” signala u urbanim sredinama nije više bilo moguće isporučiti kvalitetan servis.