Politika privatnosti

Poltika privatnosti Gnet-a zasniva se na zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama.
U daljem tekstu ćete saznati više o našoj poltici privatnosti i o načinu na koji je koristimo.

Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka

Gnet sakuplja sve vrste informacija od korisnika, ime, adresu, broj telefona, faksa, email adresu, zavisno od formulara koji korisnik popunjava na internetu (ankete, promocije, takmičenja…). Gnet takođe prikuplja informacije korisnika usluga o aktivnostima na web sajtu preko log zapisa na web serveru.

Osnivni cilj Gnet-a prilikom prikupljanja ličnih informacija prventsveno je pružanje željenih usluga i poboljšanje istih. Gnet se bavi obradom i istraživanjem podataka radi boljeg razumevanja potreba i interesovanja korisnika.

Zaštita ličnih podataka

Gnet ne ustupa, prodaje, niti deli lične podatke korisnika trećim licima osim u slučaju nabavke proizvoda ili pružanja usluge na zahtev korisnika.

Gnet može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju ličnog biznisa.

Gnet može povremeno objaviti statističke podatke opšteg tipa trećim licima – broj posetilaca sajta, pritom informacije pomoću kojih se može identifikovati pojedinac neće biti uključene.

Objave i izmene

Gnet zadržava pravo da ažurira ili izmeni ovu politiku u bilo kom trenutku. Ukoliko Gnet izvrši izmenu ove politike, nova verzija će biti postavljena na web sajt Gnet-a. Korisnici treba da redovno pregledaju stranicu sajta, kako bi u svakom trenutku bili upoznati sa politikom privatnosti Gnet-a.

Korisnik je slobodan da kontaktira Gnet za dobijanje više željenih informacija.