Wireless Internet

Internet je u današnje vreme gotovo neophodna stavka, koja vam omogućava lakše informisanje, učenje, održavanje društvenih kontakata, poboljšava i olakšava poslovanja, produktivnost…

Bežični internet je sistem povezivanja na internet pomoću antene koja se usmerava ka predajniku prema kome postoji optička vidljivost.

Prednosti bežičnog interneta:

  • omogućava veliku brzinu, stalnu vezu i stabilnu konekciju
  • ne zahteva dodatne tehničke mogućnosti, nema žica, kablova i komplikovane instalacije
  • nema potrebe za fiksnim telefonom

Oprema koju Gnet koristi je najnovija vrsta opreme, koja omogućava brzo i lako korišćenje interneta (Ubiquiti Airgrid 23, 27 db, Loco, ruteri… ).

Na raspolaganju su paketi sa javnim statičkim i javnim dinamičkim IP adresama. Potreba za statičkim IP adresama je posebno izražena kod korisnika koji žele da imaju nepromenjivu internet adresu svog računara i kome mogu uvek da pristupe nezavisno od mesta u kome se nalaze.

Za informacije o priključenju i cenama našeg interneta posetite sledeci link.