Wireless internet Optički internet
Wireless internet
Optički internet
Gnet logo

Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka

G-net može sakupiti osnovne podatke korisnika kao što su ime, adresa, broj telefona, email. Sakupljanje podataka se može vršiti u obliku popunjavanja ankete na internetu, deljenja neophodnih informacija tokom kontakta sa korisničkom podrškom. U sklopu prikupljanja ličnih podataka G-net se bavi obradom kao i istraživanjem istih radi boljeg razumevanja potreba i interesovanja korisnika.

Gnet desk

Zaštita ličnih podataka

G-net ne ustupa, ne prodaje, niti deli lične podatke korisnika sa trećim licima, osim u slučaju nabavke proizvoda ili pružanja usluge na zahtev korisnika. Podaci mogu biti korišćeni u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju ličnog biznisa.

Objave i izmene

G-net zadržava pravo da ažurira ili izmeni ovu politiku u bilo kom trenutku. Ukoliko se izvrši promena postojeće politike, nova verzija će biti postavljena na sajt G-net-a. Korisnik je slobodan da kontaktira G-net za dobijanje više željenih informacija.

G-NET©

O nama

Politika privatnosti

Dokumentacija

Česta pitanja